Riax Entreprenad

ROT-avdrag

RIAX Entreprenad hanterar ROT-avdrag tänk dock på att alla arbeten inte ger rätt till ROT-avdrag.

Exempel på arbeten som ger rätt/inte ger rätt till ROT-avdrag.
Utdrag från Skatteverket fler exempel finns på www.Skatteverket.se

ALTAN – SMÅHUS
Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion.
Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion.

ALTAN-BOSTADSRÄTT- Skattereduktion medges inte.

ANLÄGGNINGSARBETE
Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion.

DRÄNERING
Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnaden för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

FRIGGEBOD
Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion.

FRITIDSHUS
Reparation samt om- och tillbyggnad av fritidshus ger rätt till skattereduktion förutsatt att den som söker skattereduktion äger och själv använder det för fritidsboende.

GRÄSMATTA
Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.

INFILTRATIONSANLÄGGNINGAR
Installation av infiltrationsanläggningar eller infiltrationsbädd ger rätt till skattereduktion förutsatt att anläggningen ligger på tomten där bostaden är belägen. Observera att kostnaden för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP
Indragning av kommunalt vatten och avlopp till äldre bostadsbyggnader ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden.
Även kostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.

MARKARBETEN - STEN OCH PLATTLÄGGNING
Sten- eller plattsättning i trädgården ger inte rätt till skattereduktion.

SNÖSKOTTNING
Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion.

TILLBYGGNAD
Bygger du till befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus ger rätt till skattereduktion.


markproffs.jpg
servicefiner_logo.png
gohandy.jpg
baga_logo.png
dorunner.jpg